PRO Erhvervsadvokater.dk
PRO Erhvervsadvokater
spacer
spacer
spacer

Peter Herskind

 
Advokat (H), partner    
     
Tlf. 88 30 80 00
Direkte 88 30 80 10
Fax 33 32 80 99 
E-mail ph@proerhvervsadvokater.dk

Advokatbestalling 1993


Møderet for Højesteret


Arbejdsområde
Ansættelses- og arbejdsret
Direktørens ansættelsesforhold
Konkurrence-, kunde- og jobklausuler
Generel erhvervsret
Iværksætterrådgivning
 
Se PRO Paletten
 
Sekretær
Wiviann Holm 
 
Sprog
Engelsk 
 
Digitalt visitkort
 

Forfattervirksomhed:
"Lov om ansættelsesbeviser", Thomson Reuters Professional A/S 2009
"Den gode ansættelseskontrakt", Thomson Reuters Professional A/S 2009
"På vej til udlandet (udstationering)", 2005

Andre hverv:
Skribent for Erhvervsbladet, medlem af Erhvervsbladets virksomhedsråd samt foredragsholder og undervisere for kursusudbydere herunder bl.a. MBCE, virksomheds- og iværksættervejledere for Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterkontaktpunktet (en forening, som tilbyder ydelser til lokale iværksættere. De 9 medlemskommuner er: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk).


Øvrigt:
Advokat Peter Herskind er en del af det danske advokatsamfund og er beskikket som advokat af justitsministeriet.

Advokat Peter Herskind har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler, hos Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup - Policenr.: 674 1.347
Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

   

 

leftMarginImg uemnuMarginImg contentMarginImg contentImg rightMarginImg
Danske Advokater